Đến với Vspeak, bạn sẽ nhận được bộ tài liệu học “chất như quả đất” do mình biên soạn lại từ hơn chục đầu sách và video/web của người bản ngữ với đầy đủ phiên âm và ví dụ từ A-Z. Nội dung học đảm bảo phong phú hơn các sách hiện có trên thị trường.