LỘ TRÌNH HỌC PHÁT ÂM – NGỮ ĐIỆU TỪ A – Z

Khóa học phát âm được thiết kế theo lộ trình tinh gọn tất cả các quy luật và đặc điểm phát âm của Anh – Mỹ và cách nói thông thường trong văn phong giao tiếp hàng ngày của họ mà chúng ta ít được học ở các lớp phổ thông. Các bạn sẽ đi […]