1 số từ dễ phát âm sai (part 1)

1/ SALON  từ “salon” có 1 cách phát âm UK /ˈsæl.ɒn/ US /səˈlɑːn/ từ này có nghĩa ” a shop where you can get a particular service, especially connected with beauty or fashion” ví dụ: beauty salon hair/hairdressing salon 2/ ALONE từ “alone” có phát âm là UK   /əˈləʊn/ US   /əˈloʊn/  từ này có nghĩa “without […]

TỔNG HỢP CÁC KÊNH YOUTUBE GIỌNG ANH – ANH

1/ BEING BRITISH : JOEL AND LIA  https://www.youtube.com/channel/UCwsdHkL8rByIJV3mTJTc9-w 2/ Shaw English Online https://www.youtube.com/channel/UC_OskgZBoS4dAnVUgJVexcw 3/ Julian Northbrook  https://www.youtube.com/user/doingenglishDOTcom 4/ Learn English with PaPa https://www.youtube.com/user/papateachme 5/ Learn English with Lucy  https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA 6/ SIMPLE ENGLISH VIDEO  https://www.youtube.com/channel/UCskz5P7AEEVieGX2-Vtc4Dg 7/ LEARN ENGLISH CONVERSATION :  https://www.youtube.com/watch?v=DPmtnb8NBog&list=PLlzlvC8oIu91wAbrf_GhxuHZOEQup5XYd https://www.youtube.com/watch?v=7oOX48NOyTQ&list=PLjPWtACbY0xlKUBEFrZKfALxTS8hHwWEt 8/ ENGLISH ROADMAP  https://www.youtube.com/channel/UCIeRsxgia3oNEuKAuXEPh0A    9/ OXFORD ONLINE ENGLISH:  https://www.youtube.com/channel/UCNbeSPp8RYKmHUliYBUDizg 10/ ENGLISH LIKE A […]

TỔNG HỢP CÁC KÊNH YOUTUBE LUYỆN PHÁT ÂM ANH-MỸ CỰC HAY 

TỔNG HỢP CÁC KÊNH YOUTUBE LUYỆN PHÁT ÂM ANH-MỸ CỰC HAY 1/ RACHEL’S ENGLISH : Giáo viên nữ người Mỹ với các bài dạy cực chi tiết https://www.youtube.com/user/rachelsenglish 2/ ELEMENTAL ENGLISH: Các bài học về ngữ điệu nối âm rất hay https://www.youtube.com/user/eLeMentalEnglish 3/ SOUNDS AMERICAN: luyện từng âm chi tiết cơ bản https://www.youtube.com/channel/UC-MSYk9R94F3TMuKAnQ7dDg 4/ CLEAR […]