Khi tham gia khóa phát âm Vspeak, sau mỗi buổi học bạn sẽ giao bài tập thu âm giọng của mình nhằm giúp giáo viên có thể kiểm tra về khả năng tiếp thu của bạn. Bài thu âm của bạn sẽ được chính giáo viên phụ trách kiểm tra và cho nhận xét. Để đảm bảo bạn sẽ tiến bộ sau từng buổi học, có thể bạn sẽ bị yêu cầu thu âm lại cho tới khi được mới thôi. Tuy khó khăn là thế, nhưng nếu bạn cố gắng vượt qua được thử thách nhỏ này, bạn sẽ thấy mình tiến bộ nhanh chóng thôi. Cố lên bạn nhé!