Học trọn đời

Đăng ký 1 lần nhưng được học “mãi mãi” ??? Tại sao vậy??? Tại vì bạn được thêm vào nhóm kín và được cập nhật bài giảng + hướng dẫn phát âm + Lỗi sai thường gặp hàng tuần. Vì thế dù đã kết thúc khóa học nhưng bây giờ bạn đã có sự tự tin để có thể tự học được rồi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *