Mỹ Duyên

Hellooooooooo!!!

À nhon bà chị “nhai” iu vấu…

Nay em viết tâm thư này là để cảm ơn ba mẹ đã có công ơn sinh thành dưỡng dục để chúng ta được lớn khôn như ngày hôm ni. Có lẽ, nhờ bà chị mà em đã có thể “yêu” Tiếng Anh hơn, và giờ mới có thể cải thiện được phát âm của mềnh.

Dù không được đào tạo chính thức lắm, nhưng nhờ “khóa phát âm” của bà chụy mà em đã cải thiện được ngữ điệu cũng như là cách nhấn nhá khi đọc Tiếng Anh khá nhiều, nhờ đó cũng tự tin hơn kkk … – dù đôi lúc thấy cũng hơi khó khăn xíu, cứ bắt đọc lại quài, mệt mún xểu kkk

Tâm thư tới đây là hết, ngắn gọn, đơn giản vậy thôi… dài quá người ta kêu sến nữa…

Chúc bà chụy sẽ ngày càng thu nạp được nhiều học trò ngoan và giỏi (như Mị :v)

Hohohohohohohohoho…

Paiiii

Thân ái,

Mỹ Duyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *