Thịnh Nguyễn

Lần đầu viết feedback nhé J)).

Vậy là sắp hết một năm ,Th hoc với Vi cung đâu gần ……… hơn nữa năm( chắc vay).Mấy tháng học với Vi làm th thất vong vãi  .Để nói những lí do tại sao:

1.Chất lượng giảng dạy:thiệt là chưa thấy ai d ạy như Vi J).Thiệt là trước học Vi có học ở 1 trung tâm mà ai cũng biết J) mà chất lượng thì ahihi …Vô  học rất là buồn ngủ, giáo viên thì ahuhu.Còn học Vi thì khác :v,vì học 1-1 nên nói chuyện ban đầu  th cũng hơi ngại mà dần thoi hết ngại,Vi dạy rất ư là nhiệt tình :v,hỏi cái gì cũng biết.Tóm lại khong học ngày nào với Vi ngày nào thấy chán vãi :

2.Vấn đề bài tập:có nhiều lúc  Vi cho bài nhiều quá  làm không kịp mà thôi khong sao ,kể v thoi vì hết cái để viết r J)).Th còn nợ mấy bài ghi âm cho Vi :v.

3.Bớt xinh lại J)))))))

A mà góp y cái;trong lúc dạy Vi đừng có la lên nhé,lâu lâu th làm sai cái Vi la cái làm th giật mình :v .mà đặc biệt là thích cái giọng của Vi trong ghi âm hơn là ở ngoài,nghe giống con trai vãi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *