TỔNG HỢP CÁC KÊNH YOUTUBE LUYỆN PHÁT ÂM ANH-MỸ CỰC HAY 

TỔNG HỢP CÁC KÊNH YOUTUBE LUYỆN PHÁT ÂM ANH-MỸ CỰC HAY

1/ RACHEL’S ENGLISH : Giáo viên nữ người Mỹ với các bài dạy cực chi tiết
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish

Hình ảnh có liên quan
2/ ELEMENTAL ENGLISH: Các bài học về ngữ điệu nối âm rất hay
https://www.youtube.com/user/eLeMentalEnglish

Hình ảnh có liên quan
3/ SOUNDS AMERICAN: luyện từng âm chi tiết cơ bản
https://www.youtube.com/channel/UC-MSYk9R94F3TMuKAnQ7dDg

Kết quả hình ảnh cho SOUNDS AMERICAN

4/ CLEAR ENGLISH CORNER: cô có những tips về giảm âm khá hay
https://www.youtube.com/channel/UCNmQim1VX0mtyRH8Oe7bSSA

Kết quả hình ảnh cho CLEAR ENGLISH CORNER
5/ COACHSHANESESL: thầy dạy kỹ thôi rồi luôn
https://www.youtube.com/user/coachshanesesl

Kết quả hình ảnh cho COACHSHANESESL
6/ SOZO: kênh hoc phát âm muôn màu
https://www.youtube.com/user/sozoexchange

Kết quả hình ảnh cho sozo english
7/ SHAW ENGLISH ONLINE: học phonics
https://www.youtube.com/watch?v=pnfPDkT01bw&list=PL2IkMHFHWdEr8_OO2K_oIUl6RDs1kMW1B 

Kết quả hình ảnh cho SHAW ENGLISH ONLINe
8/ PRONUNCIATION PRO:
https://www.youtube.com/channel/UC0XZ7IHPLjldbSGtYfpbOug

Kết quả hình ảnh cho 8/ PRONUNCIATION PRO:

9/SPEAK ENGLISH WITH VANESSA 

https://www.youtube.com/channel/UCxJGMJbjokfnr2-s4_RXPxQ

Kết quả hình ảnh cho 9/SPEAK ENGLISH WITH VANESSA 

10/ LEARN ENGLISH WITH EMMA :

https://www.youtube.com/channel/UCVBErcpqaokOf4fI5j73K_w

Kết quả hình ảnh cho Learn English with Emma [engVid]

11/ LEARN ENGLISH WITH ENGLISHCLASS101.COM

https://www.youtube.com/channel/UCeTVoczn9NOZA9blls3YgUg

Kết quả hình ảnh cho LEARN ENGLISH WITH ENGLISH CLASS 101

12/ LINGUAMARINA 

https://www.youtube.com/channel/UCAQg09FkoobmLquNNoO4ulg

Kết quả hình ảnh cho 12/ LINGUAMARINA 

13/ THE ENGLISH COACH 

https://www.youtube.com/channel/UC-g0gSStENkYPXFRsKrlvyA

Kết quả hình ảnh cho THE ENGLISH COACH 

14/ GO NATURAL ENGLISH BY GABBY WALLACE 

https://www.youtube.com/channel/UC9Pbt3q-ihROg1lmmmQdU2w

Kết quả hình ảnh cho 14/ GO NATURAL ENGLISH BY GABBY WALLACE 

15/ LEARN ENGLISH WITH STEVE FORD 

https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal

Kết quả hình ảnh cho 15/ LEARN ENGLISH WITH STEVE FORD 

16/ EASY LANGUAGES 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8FesZGQWzM&list=PLA5UIoabheFOyGN7KpmGMacgwNvnX7Bge

Kết quả hình ảnh cho EASY AMERICAN ENGLISH

17/ JenniferESL

https://www.youtube.com/user/JenniferESL

Kết quả hình ảnh cho JenniferESL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *