TỔNG HỢP CÁC WEBSITE LUYỆN NGHE CHO NGƯỜI CƠ BẢN

MỨC ĐỘ TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Tùy vào trình độ hiện tại của bạn và sở thích của bạn mà bạn có thể chọn 1 website để luyện tập nhé.

1/ VOA LEARNING ENGLISH (AMERICAN) 

https://learningenglish.voanews.com


2/ DEEP ENGLISH ( AMERICAN) 

https://deepenglish.com

3/ SPOT LIGHT (AMERICAN) 

https://spotlightenglish.com

4/ ENGLISH CENTRAL 

https://vi.englishcentral.com

5/ NEWS IN LEVELS

https://www.newsinlevels.com

6/ BRITISH COUNCIL 

http://learnenglish.britishcouncil.org

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine

7/BREAKING NEWS 

https://breakingnewsenglish.com/

8/ TED TALK 

https://www.ted.com

9/ LISTEN AND WRITE (cực hay) 

https://www.listen-and-write.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *