Male voice – Giọng nam

Lần này là bài thu của học trò nam, bị fail chữ through rồi nha ấy ơi !!!bớt bớt âm t,d cuối nữa là ok. Diễn cũng sâu lắm. Bạn nam này từ giọng ngang phè đã chuyển dần sang có ngữ điệu rồi nha Giọng anh này rất là tốt, anh đọc nhanh do áp dụng các quy tắc giảm âm ( reduction )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *