Yến Nguyễn

Thân gửi cô giáo Vi cứng nhất thiên hạ!

Trời ơi, từ đâu chui ra một cô giáo có cái tai thính vcc. Nghe không xót một lỗi nào trong bài thu của học sinh. Ác hơn cả là bắt học sinh thu cho đúng đến 99,99% bài nói mới tha, có bài trò phải thu đến cái ghi âm thứ 66. Nhưng mà cũng nhờ thế mà từ nào sai đã thành đúng và có lẽ chẳng bao h sai nữa vì bị banh họng mấy chục lần vì nó J

Đùa tí chứ rất kamsa cô giáo Vi đã chỉ bảo từng quy tắc phát âm một cho trò. Từ ngày học cô là nghe cũng tốt, nói cũng tốt hơn. Cô giáo có tâm soạn sách cho học, gửi app học tiếng anh cho nghe, cả giới thiệu việc làm cho nữa nè,…

Ncl là rất cảm ơn cô giáo, mong là học thêm khóa giao tiếp nữa sẽ đạt được kết quả như mình ao ước, bằng nửa cô giáo là hạnh phích lắm hà. Cô giáo cố gắng training học trò nha.

Đấy đây lới nhắn nhủ xin hết.

Thân gửi!

Học sinh xàm xí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *