Bell Lê

Từ ngày học phát âm với em chị ngộ ra rất nhiều điều mà mấy trung tâm anh ngữ khác không dạy hoặc dạy không kỹ bằng em. Học xong chị thấy mình nói tiếng Anh có ngữ điệu và luyến lấy hơn. Cảm ơn em rất nhiều cô giáo nhỏ, sắp tới nếu có thời gian sẽ tu luyện với em thêm một vài kỹ năng nữa.

Chúc em luôn vui vẻ, thành công và dạy được nhiều học trò ngoan như chị kakaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *