KÊNH YOUTUBE LUYỆN NGHE TỐC ĐỘ CHẬM CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1/ LET’S TALK 

https://www.youtube.com/watch?v=_poD-kNPtBo&start_radio=1&list=RD_poD-kNPtBo

Kết quả hình ảnh cho LET'S TALK YOUTUBE IN ENGLISH

2/ NEW HEADWAY (BRITISH) 

https://www.youtube.com/watch?v=5LKKNiMIhdg&list=PLLT7hmZEf-XcWNBd4Y8mxgDcw5yLMrpN6

https://www.youtube.com/watch?v=QZJ6RJzss2U&list=PLLT7hmZEf-XcIcFH7Si065zpFbg3TCX1G

Hình ảnh có liên quan

3/ DAILY ENGLISH CONVERSATION

https://www.youtube.com/channel/UCV1h_cBE0Drdx19qkTM0WNw

Kết quả hình ảnh cho 3/ DAILY ENGLISH CONVERSATION

4/ ENGLISH TODAY WITH SUBTITLES 

https://www.youtube.com/watch?v=Arol2AMKxu4&index=1&list=PLZeqxFXbHQTn2AkZ_TjFkFjLK71TIp4eo

https://www.youtube.com/watch?v=l-3WrJxndVc&index=1&list=RDQMs-g1t6JbRUE

Kết quả hình ảnh cho 4/ ENGLISH TODAY WITH SUBTITLES 

5/ EXTRA ENGLISH 

https://www.youtube.com/watch?v=k89GF-i_Eyg&list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF

Kết quả hình ảnh cho EXTRA ENGLISH

6/ FOLLOW US 

https://www.youtube.com/watch?v=0wfrdSTraoM&list=PLmQ5jM-TsmbwgFKtC7GquAmzafRfYQN_p

Kết quả hình ảnh cho FOLLOW US VIETNAM YOUTUB

7/ WORDS IN THE NEWS 

https://www.youtube.com/watch?v=IvO3qe_WkG0&index=2&list=PLrdY54hqbNjqgJrylZvexvuciV3UCjqJP

Kết quả hình ảnh cho 7/ WORDS IN THE NEWS 

8/ LEARN ENGLISH VIA LISTENING :

https://www.youtube.com/watch?v=emQSVdW-Ee4&list=PLOmBpMSAhuhr1mEPk9H8-dpIwmxTgew_V

Kết quả hình ảnh cho 8/ LEARN ENGLISH VIA LISTENING :

9/ LISTENING FOR BEGINNERS

https://www.youtube.com/watch?v=SJlu–hdFQU&list=PL4IJAxR6Bqq8vP0kEeQRgU6lUe4s4u2DW

Hình ảnh có liên quan

10/ ENGLISH FOR YOU 

https://www.youtube.com/channel/UCaUajKAl3cpGQ6KARpnz_3w

Kết quả hình ảnh cho 10/ ENGLISH FOR YOU 

11/ LISTENING THROUGH DICTATION

https://www.youtube.com/watch?v=Rm8YvH5Z_Fs&list=PLkURBI08-WaVmN-7-flXo9kAz2Lm69cN3&index=2

Kết quả hình ảnh cho 11/ LISTENING THROUGH DICTATION

12/ACTUAL ENGLISH WITH JENNIFER

https://www.youtube.com/watch?v=XpnT2fPeXlA&list=PLCpgggEg1JgpVsODmsXkDQfsEVCtNVtex

Kết quả hình ảnh cho ACTUAL ENGLISH WITH JENNIFER

13/ REAL ENGLISH

https://www.youtube.com/user/realenglish1

Kết quả hình ảnh cho Michael Marzio

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *