CÁC KÊNH LUYỆN NGHE YOUTUBE

1/ TASTY 

https://www.youtube.com/channel/UCJFp8uSYCjXOMnkUyb3CQ3Q

Kết quả hình ảnh cho TASTY YOUTUBE

2/ BUZZFEED VIDEO 

https://www.youtube.com/user/BuzzFeedVideo

Kết quả hình ảnh cho BUZZFEEDVIDEO YOUTUBE 

3/ MATTHEW HUSSEY 

https://www.youtube.com/channel/UC9HGzFGt7BLmWDqooUbWGBg

Kết quả hình ảnh cho MATTHEW HUSSEY 

4/ CHARISMA ON COMMAND 

https://www.youtube.com/channel/UCU_W0oE_ock8bWKjALiGs8Q

Kết quả hình ảnh cho CHARISMA ON COMMAND

5/ BRIGHT SIDE 

https://www.youtube.com/channel/UC4rlAVgAK0SGk-yTfe48Qpw

Hình ảnh có liên quan

6/ FARFROMAVERAGE 

https://www.youtube.com/channel/UC6Iaz96RkYE-MOjnq5NPgqw

Kết quả hình ảnh cho FARFROMAVERAGE 

7/NOW THIS WORLD 

https://www.youtube.com/channel/UCgRvm1yLFoaQKhmaTqXk9SA

Kết quả hình ảnh cho NOW THIS WORLD

8/ NOW THIS NEWS / NOW THIS ENTERTAINMENT / NOW THIS NERD 

https://www.youtube.com/user/nowthismedia

https://www.youtube.com/channel/UC0uhGfMTPw98G-jSSy_zCuQ

https://www.youtube.com/channel/UCfXt_KOV9e9LstIHFzzO6vA?pbjreload=10

Kết quả hình ảnh cho NOW THIS NEWS

9/ WATCHWELLCAST

https://www.youtube.com/channel/UCHXs8_HRDm33vFtVuSLKrCw

Kết quả hình ảnh cho WATCHWELLCAST

10/ TED / TED FELLOWS / 

https://www.youtube.com/channel/UCAuUUnT6oDeKwE6v1NGQxug

https://www.youtube.com/user/TEDFellowsTalks

https://www.youtube.com/channel/UCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q

Kết quả hình ảnh cho TED

11/ MARIE FORLEO 

https://www.youtube.com/channel/UCuoxrRDDgk3UUnxR4tlkJYQ

Kết quả hình ảnh cho 11/ MARIE FORLEO 

12/ SEEKER 

https://www.youtube.com/channel/UCzWQYUVCpZqtN93H8RR44Qw

Kết quả hình ảnh cho SEEKER YOUTUBE CHANNEL

13/ SCISHOW / SCISHOW SPACE / SCISHOW KIDS

https://www.youtube.com/user/scishow

https://www.youtube.com/user/scishowspace

https://www.youtube.com/user/scishowkids

 

Kết quả hình ảnh cho SCISHOW 

14/ CNN 10 LIVE 

https://www.youtube.com/channel/UCvDVOeeYuC6ziZ_bU4e0bjA

https://edition.cnn.com/cnn10

Kết quả hình ảnh cho CNN 10 LIVE

15/ FOX NEWS

https://www.youtube.com/user/FoxNewsChannel

Kết quả hình ảnh cho FOX NEWS

16/ CRASHCOURSE / CRASHCOURSE KIDS 

https://www.youtube.com/user/crashcourse

https://www.youtube.com/user/crashcoursekids

Kết quả hình ảnh cho CRASHCOURSE

17/ THOUGHT CAFE

https://www.youtube.com/user/ThoughtBubbler

Kết quả hình ảnh cho THOUGHT CAFE CHANNEL

18/ HOMESCHOOL POP

https://www.youtube.com/channel/UCfPyVJEBD7Di1YYjTdS2v8g

Kết quả hình ảnh cho 18/ HOMESCHOOL POP YOUTUBE

19/ FREE SCHOOL 

https://www.youtube.com/channel/UCebMFnw6WxozGmqGekJHOJg

Kết quả hình ảnh cho FREE SCHOOL  YOUTUBE CHANNEL

20/ ATTITUDE IS ALTITUDE 

https://www.youtube.com/channel/UCJCFruKJrDxmI26fIhFEMMQ

Hình ảnh có liên quan

21/ BELIEVE THAT (NO SUB) 

https://www.youtube.com/channel/UCeYb7zAe5ehU5Gi7RC570JQ

Kết quả hình ảnh cho 23 Cool Sculptures You Won't Believe Actually Exist

22/MASTERCHEF ON FOX 

https://www.youtube.com/channel/UC-kIKjS3gUFvsi4YoxveiWA

Kết quả hình ảnh cho MASTERCHEF ON FOX

23/ HELLO CHANNEL ENGLISH

https://www.youtube.com/channel/UCKYjNmDm4z4r7zgxSADXWow

Kết quả hình ảnh cho HELLO CHANNEL ENGLISH

24/ LIFE NOGGIN 

https://www.youtube.com/channel/UCpJmBQ8iNHXeQ7jQWDyGe3A

Kết quả hình ảnh cho 24/ LIFE NOGGIN 

25/ LET ME EXPLAIN STUDIOS

https://www.youtube.com/channel/UCu6v4AdYxVH5fhfq9mi5llA

Hình ảnh có liên quan

26/ DOMICS

https://www.youtube.com/watch?v=eNGgfPs0Xp8

Kết quả hình ảnh cho DOMICS

27/ JIANHAO TAN

https://www.youtube.com/channel/UCGwcH4qnJ2qM_ZJUSFcAMAA

Kết quả hình ảnh cho 27/ JIANHAO TAN

28/ REACTION TIME

https://www.youtube.com/channel/UChM5Ff2yVeIZ16EWiB081cg

Kết quả hình ảnh cho 28/ REACTION TIME CHANNEL

29/ SCIENCE INSIDER // VOICES OF COLOR BY INSIDER / BUSINESS INSIDER 

https://www.youtube.com/channel/UC9uD-W5zQHQuAVT2GdcLCvg

https://www.youtube.com/channel/UCtMRZdt7Ofe6CJS7dtTnPZA

https://www.youtube.com/channel/UCcyq283he07B7_KUX07mmtA

Kết quả hình ảnh cho 29/ SCIENCE INSIDER YOUTUBE

30/ LEARN ENGLISH WITH FAMOUS PEOPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=m9Nkqm7FFgk&list=PL_xqs-tCfzNoobI6PRET4iWZBuMXgMHpT

Kết quả hình ảnh cho TAYLOR SWIFT

31/ ENGLISH SPEECHES

https://www.youtube.com/channel/UCLyr-hfWVCKHcZjV5fg3jbw

Hình ảnh có liên quan

32/LOVE AND LONDON / THAT LONDON LIFE 

https://www.youtube.com/channel/UC2n4MvLJDH2-GWzjJrC58Zw

https://www.youtube.com/user/Bel1s

Kết quả hình ảnh cho 32/LOVE AND LONDON 

33/ ASAPSCIENCE 

https://www.youtube.com/channel/UCC552Sd-3nyi_tk2BudLUzA

Kết quả hình ảnh cho 33/ ASAPSCIENCE 

34/ JAY SHETTY 

https://www.youtube.com/channel/UCbV60AGIHKz2xIGvbk0LLvg

Kết quả hình ảnh cho JAY SHETTY

35/ ANTONIO BORRELLO 

https://www.youtube.com/channel/UCZjHUT-nOTDoYC_fUFHDpGg

Kết quả hình ảnh cho 35/ ANTONIO BORRELLO 

36/ SEXY CONFIDENCE 

https://www.youtube.com/user/SexyConfidence1

Kết quả hình ảnh cho SEXY CONFIDENCE

37/ BRIAN NOX 

https://www.youtube.com/channel/UCypDlDEL9WjHrfw_QOh5a5Q

Kết quả hình ảnh cho 37/ BRIAN NOX

38/ CANDICE ONEIDA 

https://www.youtube.com/user/TheTeapriestess

Kết quả hình ảnh cho 38/ CANDICE ONEIDA 

39/ JOSH TRYHANE

https://www.youtube.com/user/JoshTryhane

Kết quả hình ảnh cho 39/ JOSH TRYHANE

40/ TOM FLYNN

https://www.youtube.com/user/jussttom

Kết quả hình ảnh cho 40/ TOM FLYNN YOUTUBE

41/ MICHELLE PHAN

https://www.youtube.com/user/MichellePhan

Kết quả hình ảnh cho 41/ MICHELLE PHAN

42/ TATI 

https://www.youtube.com/user/GlamLifeGuru

Kết quả hình ảnh cho 42/ TATI 

43/ LOGAN PAUL VLOG 

https://www.youtube.com/channel/UCG8rbF3g2AMX70yOd8vqIZg

Kết quả hình ảnh cho 43/ LOGAN PAUL VLOG

44/ HAILEY IN BOOKLAND 

https://www.youtube.com/user/hailsheartsnyc

Kết quả hình ảnh cho 44/ HAILEY IN BOOKLAND 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *