Quyên Trần

Dear Ms. Vi,

Em viết thư này là để bộc bạch một vài suy nghĩ của em sau khi cùng chị trải qua khóa học phát âm ngữ điệu. Đầu tiên, em chân thành cảm ơn vì chị đã đủ kiên nhẫn sửa lỗi sai cho em nói riêng và các bạn nói chung. Tiếp theo, em cũng rất biết ơn những câu nói hơi dữ dội của chị. Nhờ nó mà em không dám không học bài cũ. Thêm vào đó, nhờ học chị mà em cải thiện phát âm khá nhiều, không còn bật chế độ một mình em hiểu em đang nói gì. Và cuối cùng, em cũng tự kiểm điểm bản thân là chưa thu âm đủ bài để nộp chị nhưng em hứa trong tương lai gần em sẽ trả hết bài ạ.

Em cảm ơn chị rất nhiều. Em hi vọng chị ngày càng có nhiều học viên hơn nữa và nhanh chóng mở trung tâm để chú ng em có thêm cơ hội việc làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *