Thiên Ấn

Sau 1 thời gian dài học c. Em thấy c dạy rất nhiệt tình, nội dung c dạy phong phú, có nhiều cách học từ vựng mới, đặc biệt là c có giao bài tập về nhà và dò bài rất kỹ <3. Giọng nói của chị hay, c hay cười nhưng nghiêm túc. Có những lần e muốn từ bỏ, nhưng c đã ân cần động viên e rất nhiều <3. C có những giải pháp day rất hay đặc biệt là cho những học sinh yếu như em, giáo trình, bài tập, sách học, mọi thứ rất oke 😊. Em mong sẽ có nhiều thời gian học với chị, c nhiệt tình lắm. <3 e cám ơn chị nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *