TỔNG HỢP CÁC SHOW TRUYỀN HÌNH NÓI TIẾNG ANH LUYỆN NGHE TỐT NHẤT

1/ THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN (WITH SUBTITLES) 

https://www.youtube.com/channel/UCJ0uqCI0Vqr2Rrt1HseGirg

Kết quả hình ảnh cho 1/ THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN

2/ THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON 

https://www.youtube.com/channel/UC8-Th83bH_thdKZDJCrn88g

Kết quả hình ảnh cho 2/ THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON 

3/ THEELLENSHOW

https://www.youtube.com/user/TheEllenShow

Kết quả hình ảnh cho ELLEN SHOW

4/ WHAT WOULD YOU DO?

https://www.youtube.com/channel/UCwdo8-3UrfZ9scHPl0m4Ysg

Kết quả hình ảnh cho what would you do

5/ SUPER AMERICAN SHOW 

https://www.youtube.com/channel/UChPBZTyia3nHGk78ljsq3vA

Kết quả hình ảnh cho SuperAmericanShow

6/ CUT 

https://www.youtube.com/user/watchcut

Hình ảnh có liên quan

7/ HIHO KIDS 

https://www.youtube.com/channel/UCqa2MPu8bLY1PwVFUpSyVhQ

Kết quả hình ảnh cho HIHO KIDS 

8/ INSIDE EDITION

https://www.youtube.com/user/cbstvdinsideedition

Kết quả hình ảnh cho INSIDE EDITION

9/ BRITAIN’S GOT TALENT

https://www.youtube.com/watch?v=-X-oJdJlDjM&list=PLLoV0o5_RMSQGACvYmD_UyZ_tZes5gt_s

Kết quả hình ảnh cho 9/ BRITISH'S GOT TALENT

10/ AMERICANS’ GOT TALENT

https://www.youtube.com/user/AmericasGotTalent

Hình ảnh có liên quan

11/ WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE

https://www.youtube.com/channel/UCUFjuB_Zh-PWzpORzERkvlQ

Kết quả hình ảnh cho 11/ WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE

12/ ARE YOU SMARTER THAN A 5TH GRADER 

https://www.youtube.com/watch?v=275lpRl7i9o&list=PLHBBtqTT5UuOxgOxruWbKhfJBC0BqmiNI

Kết quả hình ảnh cho 12/ ARE YOU SMARTER THAN A 5TH GRADER 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *